menu

Продовження навчання випускників

З метою професійної орієнтації заклад залучився до пілотного проекту «Кар’єра зі школи». Впродовж навчального року з учнями 9-х класів проводилася профорієнтаційна робота. В школі оформлено інформаційний майданчик, на якому розміщується інформація щодо умов навчання випускників 9-х класів у навчальних закладах для подальшого здобуття загальної середньої освіти, організовуються екскурсії та Дні відкритих дверей до Селидівського професійного ліцею, Селидівського гірничого технікума, проводяться зустрічі з викладачами цих та інших навчальних закладів. Психологічною службою школи проводиться анкетування учнів з метою виявлення професійних інтересів.

Продовження навчання випускників 9-х класів

Рік

Всього випускників

10 клас

СГТ

СПЛ

Інші заклади

Примітка

2015-2016

56

17

13

14

12

 

2016-2017

56

23

12

14

7

 

2017-2018

51

19

10

15

6

1 закінчив навчання

 

Організація працевлаштування випускників 11 класу здійснюється на виконання законів та нормативно-правових актів. Моніторинг подальшого навчання випускників 11-х класів свідчить про те, що робота школи з профорієнтації учнів 11-х класів ведеться на достатньому рівні. Проводиться послідовна спрямована робота на створення умов для розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів, підготовка до свідомого професійного самовизначення. Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу закладу, наявність ліцензії на здійснення професійно-технічної освіти та акредитації МВС України, у 10-11 класах навчання організовується за технологічним профілем з професійною підготовкою за професіями водій автотранспортних засобів (категорія В) та оператор комп’ютерного набору за рівнем кваліфікований робітник.

Навчальний рік

Всього випускників 11 класу

Отримали свідоцтво кваліфікованого робітника за професією

водій автотранспортних засобів (категорія В)

оператор комп’ютерного набору

2015-2016

33

15

15

2016-2017

25

11

11

2017-2018

20

13

7

2018-2019

27

16

8

 

У школі діє єдина система обліку відвідування учнями занять. Класні керівники, адміністрація школи запровадили ряд заходів:

  • контроль за відвідуванням занять;
  • індивідуальна робота з учнями та батьками;
  • робота шкільної ради профілактики правопорушень.

У 2019-2020 н.р. педагогічний колектив продовжить працювати над завданнями:

- здійснювати постійний контроль за охопленням навчанням учнів та їх відвідуванням навчальних занять;

  • активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання;

- у кожному конкретному випадку відсутності учня на заняттях невідкладно з’ясовувати причини, встановлювати місце перебування дитини, інформувати батьків або осіб, які їх заміняють;

  • у разі, якщо причиною невідвідування учнем занять є конфлікт в учнівському колективі, вживати заходів для усунення конфліктної ситуації;
   • активно використовувати потенціал батьківських комітетів і громадських організацій для впливу на учнів, які без поважних причин пропускають навчальні заняття.
  • У школі діяли Правила внутрішнього трудового розпорядку, де чітко окреслено режим роботи школи, обов'язки адміністрації, учителів. Заняття проводились в одну зміну, у другу зміну - ГПД, гуртки, спортивні секції.

   Для забезпечення потреб учнів у школі функціонує 2 спортивні зали, стадіон, актова зала, їдальня, шкільна бібліотека. Усього в школі 27 класних кімнат. Предметне навантаження протягом навчального тижня відповідало гігієнічним вимогам. Тривалість перерв між уроками – 10-15 хвилин. Тепловий режим у школі відповідав нормам. Освітлення в школі двох типів: природне і штучне. Школа забезпечена проточною водою. Система вентиляції в школі – природна. Були створені умови для дотримання повітряного обміну. Дотримувався режим провітрювання.

   Результати медичного огляду учнів у 2018-2019навчальному році Селидівської загальноосвітньої школиI-III ступенів №2

  •  

   Розподіл учнів по групам для занять на уроках фізкультури

    

   2016-2017

   2017-2018

   2018-2019

    

   Кількість

   %

   Кількість

   %

   Кількість

   %

   Основна

   565

   83.1

   535

   76.4

   594

   85.4

   Підготовча

   32

   4.7

   79

   11.3

   33

   4.7

   Спеціальна

   39

   5.7

   56

   8

   40

   5.7

   Звільнення

   26

   3.8

   30

   4.3

   29

   4.2

   Всього учнів

   680

   700

   696

    

http://selidovoshkola2.ucoz.net/index/zvit_direktora_shkoli_stor_3/0-688