menu

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

директора Селидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Селидівської міської міської ради Донецької області

Школа — це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє. А. Барбюс

 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №55 від 28.01.2005 року «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та №178 від 23.03.2005 року «Про затвердження примірного Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, відповідно до п. 95 «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 № 778» директор зобов’язаний щорічно звітувати про виконану роботу протягом навчального року.

Вашій увазі пропонується звіт про діяльність закладу освіти за 2018-2019 навчальний рік. Звіт охоплює основні напрями діяльності директора спрямованої на забезпечення освітнього процесу, реалізацію освітніх послуг, виконання освітніх програм.

Інноваційна за змістом і характером динаміка світових тенденцій розвитку освітніх процесів вимагає від України вибору випереджальної моделі подальшого поступу та мобілізації освітніх ресурсів. Масштабність і новизна історичних викликів ХХІ століття обумовлюють необхідність прогнозування інноваційного розвитку середньої освіти, забезпечення кардинальних змін у змістових, технологічних, управлінських домінантах, спрямованих на виховання конкурентноспроможної, соціально мобільної особистості. Важливо перейти від школи, яка дає дітям знання, котрі дуже швидко застарівають, до школи, яка вчить використовувати знання. Нова українська школа — це школа для життя у XXI столітті.

У 2018 – 2019 навчальному році освітня діяльність у школі здійснювалася відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту» , «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Національної стратегії розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти України», нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, чинних законодавчих та нормативно-правових документів, спрямована на реалізацію державних, регіональних і міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів, на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти.

В закладі проводиться послідовна робота щодо реалізації стратегії розвитку освіти, визначеної законодавством України, Указами Президента України щодо основних напрямків реформування національної системи освіти, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції Нової української школи. Селидівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Селидівської міської ради Донецької області (далі – Селидівська ЗОШ №2) здійснює свою діяльність на підставі діючої нормативно-правової бази, Статуту Селидівської ЗОШ №2, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

Охоплення навчанням дітей шкільного віку

В Селидівській ЗОШ №2 станом на 05.09.2018 року навчалося 703 учнів. За 2018-2019 н.р. рух учнів складає: 12 прибулих, 19 – вибулих, з яких 6учнів - в школи міста, 7 - у школи області, 4 - в межах України, 2 - за межі держави.

На кінець навчального року контингент закладу складає 696 учня

 • в школі І ступеня – 351 учнів у 12-ти 1-4 класах;
 • в школі ІІ ступеня – 296 учня у 11 –ти 5-9 класів;
 • в школі ІІІ ступеня – 49 учнів у 2-х профільних 10-11-х класах здобувають професії: водій автотранспортних засобів (категорія «В»)10-й кл. - 10 учні, 11–і – 16 учнів; оператор комп’ютерного набору 10-й кл. – 8 учнів, 11-і – 10 учнів.
 • Середня наповнюваність класів становить 27,6 учнів.

  У школі укомплектовано 25 класів.

  За попередніми даними мережа класів на 01.09.2019 року складатиме

   

  Всього

  1

  2

  3

  4

  1-4

  5

  6

  7

  8

  9

  5-9

  10

  11

  10-11

  726

  3

  83

  3

  86

  3

  92

  3

  78

  12

  339

  3

  84

  2

  64

  2

  62

  3

  72

  2

  41

  11

  323

  2

  42

  1

  22

  3

  64

                                                           

   

  Динаміка контингенту учнів за 5 років

  Навчальні роки

  Початкова школа

  Середня

  Старша

  Загальна кількість учнів

  Загальна кількість класів

  Середня наповнюваність класів

  2014/2015

  343

  298

  60

  701

  24

  27

  2015/2016

  365

  284

  60

  709

  26

  27

  2016/2017

  352

  296

  48

  696

  26

  26,7

  2017/2018

  362

  293

  45

  700

  25

  28

  2018/2019

  351

  296

  49

  696

  25

  27,8


 

http://selidovoshkola2.ucoz.net/index/zvit_direktora_shkoli_stor_2/0-687