menu

9.4. Стан роботи з вивчення правил з БЖД під час уроків та позаурочних заходів

 Одним з напрямів діяльності педагогічного колективу школи є профілактика травматизму серед учнів, який включає:

 • навчання учнів з питань охорони життя, здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, попередження побутового травматизму на уроках «Основи здоров`я», «Захист Вітчизни» та під час проведення виховних заходів;
 • виховну роботу класних керівників з учнями;
 • інформаційно-агітаційну діяльність та просвітницьку роботу: виготовлення листівок, оформлення постійних і тимчасових стендів, виступи агітбригад тощо;
 • організація спільної роботи з представниками міського відділу поліції, підрозділу МНС в Селидовому тощо.

З учнями систематично проводяться бесіди на тематики, пов’язані з безпекою життєдіяльності: дотримання правил особистої гігієни; користь гарячого харчування; правила поведінки на перерві, в їдальні; профілактика застудних захворювань; як себе вести, коли напала собака; профілактика отруєння грибами; мінна безпека  тощо.

Щороку у вересні в школі  проводяться оперативно–профілактичні заходи «Увага! Діти на дорозі!», у жовтні - тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. Наприкінці семестрів проводяться тижні безпеки дорожнього руху, перед осінніми та весняними канікулами – дні безпеки дорожнього руху

У закладі щорічно на підставі наказів створюються добровільна пожежна дружина, дружина юних пожежних, загін ЮІР. У 2015 році в школі створена Ліга майбутніх поліцейських, члени якої – учні старших класів –проводять певну роботу з пропаганди знань безпеки життєдіяльності і попередження ситуацій, небезпечних для дітей.  Так, у квітні 2016 року лігівцями була проведена акція «Я мию руки з милом», а у вересні – члени ЛМП разом з представниками національної поліції інспектували дороги і пішохідні переходи, відслідковуючи шлях учнів до школи та дотримання ними правил дорожнього руху, здійснили рейди до комп’ютерних клубів. 

Щороку у школі проводяться місячники протипожежної безпеки, у ході яких передбачено вивчення правил пожежної безпеки, удосконалення вміння користуватися засобами пожежогасіння, надання першої долікарської допомоги тощо.

9.5. Стан ведення документації з БЖД

(журнали обліку, інструкції, план евакуації тощо)

Заходи з безпеки життєдіяльності передбачаються у щорічному плані роботи школи та планах виховної роботи класних керівників. Облік заходів з безпеки життєдіяльності ведеться у класних журналах. Інструктажі фіксуються у журналах реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців, учнів з безпеки життєдіяльності. План евакуації розміщений у куточку з охорони праці на І поверсі шкільної будівлі.

9.6. Стан протипожежного інвентарю

В школі обладнано протипожежний щит, на якому розташовано пожежний інвентар: багор, совкова лопата, відро, вогнегасник. Під щитом знаходиться скринька з піском. Кабінети фізики, хімії, інформатики, бібліотека, спортивна зала, кабінет автосправи, слюсарна та столярна майстерні обладнані вогнегасниками. У школі є 6 пожежних кранів, 36 вогнегасників, з них відповідає нормам – 4 вогнегасників, 32 потребують перезарядки. В головному корпусі є 3 електрощитових і 6 розподільних щитів, один розподільний щит знаходиться в навчальній майстерні, в них розташовані пронумеровані автомати і описання їх призначення. Але у школі відсутня пожежна сигналізація; частина пожежного устаткування школи застаріла і потребує заміни.    

9.7. Наявність агітаційних куточків з правил пожежної безпеки

Куточок з пожежної безпеки створений на І поверсі шкільної будівлі. Інформація про протипожежну безпеку та номери екстрених служб є у куточках з безпеки життєдіяльності у кожному навчальному кабінеті.  

9.8. Планування заходів цивільного захисту та запобігання виникнення надзвичайних ситуацій

Щороку, у вересні та  квітні, проводиться тренувальна евакуація учнів та працівників закладу на випадок пожежі, надзвичайних ситуацій.

У квітні – травні проводиться День Цивільного захисту, у ході якого практично відпрацьовуються дії у надзвичайних ситуаціях:

 • дії за сигналом «Увага всім!»;
 • вміння користуватися засобами колективного та індивідуального захисту, виготовляти найпростіші засоби захисту органів дихання, герметизувати приміщення;
 • дії в разі виникнення пожежі, інших можливих надзвичайних ситуацій;
 • евакуаційні заходи;
 • виконання нормативів ЦЗ;
 • надання першої невідкладної допомоги;
 • транспортування потерпілих тощо.

X. Медичне обслуговування

 1. Стан ведення документації щодо медичного обслуговування працівників та учнів.

У навчальному закладі організована робота медичного кабінету, який відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, забезпечений необхідним обладнанням та лікарськими засобами, виробами медичного призначення. Медична сестра веде облік медичного обладнання, лікарських засобів та виробів медичного призначення, дотримується правил і термінів їх зберігання та використання, забезпечує їх своєчасне поповнення.

У своїй роботі медична сестра керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров’я, освіти та науки, здійснює постійний контроль за станом здоров’я дітей, проведенням обов’язкових медичних оглядів учнів та працівників, профілактичних щеплень у порядку і в терміни, встановлені МОЗ України, надає невідкладну медичну допомогу учням у разі гострого захворювання або травми, здійснює контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму; проводить санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників школи; веде звітно-облікову медичну документацію в порядку, встановленому МОЗ України.

Медична сестра забезпечує контроль за дотриманням режиму дня та навчальних навантажень згідно з віком дитини; профілактику травматизму, спалахів гострих кишкових та вірусних інфекцій, харчових отруєнь, отруєнь рослинами та грибами; здійснює медичні огляди дітей, щоденні огляди учнів щодо виявлення у них ознак захворювань, стосовно виявлення педикульозу, грибкових захворювань, корости та інших захворювань шкіри. Медпрацівник проводить аналіз стану здоров’я дітей за результатами обов’язкових медичних оглядів, розробляє план оздоровлення, здійснює контроль за виконанням рекомендацій фахівців, інформує батьків і педагогічний персонал про лікувально-профілактичні заходи, проведення яких передбачається. 100% учнів школи пройшли медогляд, ведеться моніторинг стану здоров’я учнів.

На нарадах обговорюються питання дотримання санітарно–гігієнічних умов в закладі, результати медико–педагогічного контролю за станом здоров’я, нервово–психічного та фізичного розвитку дітей; оцінки організації, змісту та методики проведення різних форм з фізичного виховання, рухового режиму, лікувально–профілактичної, оздоровчої роботи; питання організації роботи з ослабленими дітьми, зниження рівня захворюваності серед учнів.

Обліково-звітна та медична документація ведеться своєчасно у порядку, встановленому МОЗ України, сторінки журналів пронумеровані, прошиті, скріплені печаткою.

Профілактичні щеплення згідно з їх календарем після лікарського огляду проводяться за згодою одного з батьків або особи, що їх замінює, у лікувально-профілактичному закладі за місцем проживання. Медична сестра веде контроль за виконанням календаря щеплень кожним учнем відповідно до чинного законодавства. Планування щеплень здійснюється на рік та помісячно. Узагальнена  інформація занесена до форми первинної облікової документації №064/о, форми 063, журналу обстеження дітей на туберкулінодіагностику.

 

10.2. Стан та обладнання медичного кабінету

Медичний кабінет за розміром 10.8  школи, розміщений на першому поверху та облаштований з урахуванням вимог ДСанПіН 5.5.2.008-01. Кабінет оснащений медикаментами та перев’язувальними матеріалами. Укомплектована аптечка для надання термінової медичної допомоги медичним працівникам та технічному персоналу (наказ № 120 від 25.05.2000р. «Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД»). У медичному кабінеті розміщено санітарні бюлетені з корисною інформацією щодо здорового способу життя, гігієни школярів, раціонального харчування, куточок здоров’я.

10.3. Наявність медичних аптечок у кабінетах підвищеної небезпеки

Спортивна зала та навчальні кабінети з підвищеною небезпекою укомплектовані аптечками з переліком медичних засобів, які оновлюються відповідно до термінів придатності, затверджені директором, узгоджені з медичною сестрою. В наявності інструкції щодо надання першої допомоги.

10.4. Стан санітарно–просвітницької роботи.

Особлива увага у школі приділяється санітарно-просвітницькій роботі, яка носить систематичний і плановий характер. Медсестрою школи постійно ведеться санітарно-просвітницька робота :

 • випускаються медичні бюлетені;
 • проводяться бесіди зі школярами з питань раціональної організації часу для навчання та відпочинку, правильного збалансованого харчування;
 • контролюється санітарно-гігієнічний режим шкільних приміщень.

Традиційною формою роботи залишаються профілактичні бесіди, тематика яких досить різноманітна: профілактика сезонних захворювань, сказу, туберкульозу, інфекційних захворювань,  дотримання правил гігієни, режиму харчування, правильна організація навчання та відпочинку, профілактика шкідливих звичок, травматизму, отруєння грибами, рослинами, перша допомога при захворюваннях, ранах, укусах, отруєннях та інше. Класні керівники систематично ведуть облік профілактичної роботи в класних журналах. Широко використовуються інтерактивні форми роботи: вікторини,  круглі столи, практикуми, рольові ігри, тренінги тощо.

Персоналом школи ведеться активна пропаганда здорового способу життя: розроблено і реалізовано плани заходів щодо запобігання наркоманії, алкогольної і тютюнової залежності

Значна увага приділяється забезпеченню належного рівня рухової активності. Проводяться «Веселі перерви», фізкультурні хвилинки, різноманітні спортивно-масові заходи.

 

XІ. Створення умов для задоволення потреб учнів у різних формах позаурочної навчально-виховної роботи

Всебічно і гармонійно сформована особистість є метою цивілізованого суспільства, тому одним з пріоритетних завдань  школи є реалізація на практиці особистісно-орієнтованого підходу в освіті.

Основними документами, якими керувався педколектив у виховній роботі, були: Закони України «Про освіту», «Про  загальну середню освіту», Національна програма «Діти України», Національна доктрина розвитку освіти, концепція громадянського виховання, комплексна програма профілактики і запобігання поширення алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу, Національна програма патріотичного виховання, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепція національно-патріотичного виховання молоді, програма роботи з обдарованою молоддю, Програма профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу в Донецькій області, Національна програма оздоровлення дітей, програма «Обдарована молодь», комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я нації».

Свою виховну діяльність колектив школи направив на реалізацію проблеми, над якою працює педагогічний колектив, - від колективної та індивідуальної творчості до індивідуальної самореалізації та життєвого досвіду.

Мета виховної роботи – створення сприятливих умов для формування творчої, гармонійно розвиненої, освіченої та вихованої особистості, здатної до самореалізації, самовдосконалення та активних дій.

Виховна робота в закладі проводиться за такими напрямками: громадянсько-патріотичне, морально-етичне та духовне, трудове, художньо-естетичне, національне, екологічне, родинно-сімейне,  правове, превентивне виховання, формування здорового способу життя,  сприяння творчому розвитку особистості. Кожний напрямок відбивається в річному плані роботи закладу, відповідає визначеним завданням на поточний період, акцентується з позицій свого пріоритету в той чи інший період навчального року

 Робота планується на кожен рік, виходячи з аналізу роботи за попередній, який проводиться на засіданні педагогічної ради. Корективи вносяться впродовж навчального року згідно наказів, листів ВО, аналізу роботи на нарадах при директорові та мікропедрадах. Класні керівники планують роботу в класах відповідно до плану-сітки.

Щорічно складаються соціальні паспорти класів і школи. Кількість дітей пільгових категорій складає в середньому 27% і спостерігається стійка тенденція збільшення їх кількості. Станом на 05.09.2016року: дітей-сиріт – 8 чоловік, дітей, позбавлених батьківського піклування, - 17, дітей-інвалідів - 17, дітей одиноких матерів – 48, багатодітних сімей – 45, в яких виховується 143 неповнолітніх дитини (в школі 69).

Рейд «Урок» і місячник «Всеобуч», які проводяться щорічно у вересні свідчать про те, що всі діти шкільного віку, які проживають в мікрорайоні школи, навчаються. Учнів, які злісно ухиляються від навчання, немає.

В школі ведеться журнал щоденного обліку відвідування учнями школи з метою здійснення суворого контролю за відвідуванням учнями занять. Класні керівники оперативно з'ясовують причини відсутності учнів на заняттях і контролюють надання батьками і учнями виправдовуючих матеріалів щодо пропусків занять.

Незважаючи на всі вжиті заходи, питання забезпечення 100%  відвідування учнями школи залишається актуальним.

Робота педколективу школи щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді проводилася систематично згідно відповідного Плану заходів. До проведення ранньої профілактики дитячої бездоглядності, покращення соціально-реабілітаційної,  правової та консультаційної роботи з підлітками та сім’ями залучалися практичний психолог, соціальний педагог, співробітники ЦСССДМ, ССД, ВКМСД.

Педколектив школи приділяє велику увагу формуванню в учнів здорового способу життя та нетерпимості до шкідливих звичок. Вся профілактична робота проводиться згідно планів роботи школи, виховної роботи класних керівників та програм «Основи здоров'я» (1-9 кл.), факультативу «Рівний рівному» (8 кл.), в яких запланована робота з питань профілактики алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, тютюнопаління, вензахворювань та СНІДу. В раді учнівського самоврядування функціонує сектор «За здоровий спосіб життя», який пропагує серед школярів основи здорового способу життя. Складений та затверджений план спільної роботи  з ЦМЛ щодо профілактики тютюнопаління, алкоголізму, токсикоманії, СНІДу, вензахворювань, згідно якого проводилась індивідуальна та масова робота. Розроблені та затверджені заходи щодо удосконалення профілактичної роботи по запобіганню поширення наркоманії серед дітей та учнівської молоді та щодо проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та профілактичної роботи серед учнів.

Традиційними в школі стали Єдині дні профілактики шкідливих звичок (третій четвер місяця) та медичної інформації (четвертий четвер місяця). Ці дні проводились з  участю лікарів ЦМЛ Глушенькової В.В., Босенко Л.І., фельдшера Кавдової Н.А.,  спеціаліста ЦСССДМ Кічігіної О.М.

Впродовж трьох останніх років до кримінальної відповідальності  притягувалася одна учениця школи у 2016 році. На  обліку у ВКМСД перебувала ця ж учениця, яка випущена із школи. На обліку в наркокабінеті ЦМЛ і в ССД учнів нашої школи немає. На шкільному обліку перебувало 3 учні, а зараз - 1. За ними закріплені педагоги, які проводять індивідуальну роботу як з учнями, так і з батьками. Неблагополучних сімей на обліку немає.

Учні школи постійно приймають активну участь в усіх міських конкурсах, змаганнях, в багатьох з яких стають переможцями, і в усіх – призерами.

 

Результативність участі учнів школи  конурсах, акціях і змаганнях

 

Назва

2013-2014 н.р.

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

Всього учасників

Переможці

Призери

Всього учасників

Переможці

Призери

Всього учасників

Переможці

Призери

«Повір у себе!»

2

1

1

 

 

 

 

 

 

«Вернісаж. Світ фентезі»

11

1

2

 

 

 

 

 

 

«Вернісаж. У світі тварин»

 

 

 

14

2

4

 

 

 

Вернісаж. Кольори веселки. Червоний.

 

 

 

 

 

 

27

5

5

«Дитячі фарби Донеччини»

10

 

6

 

 

 

 

 

 

«Молодь обирає здоров'я»

 

 

 

1

1

 

 

 

 

«Дерзайте, ви талановиті»

 

 

 

5

2

3

 

 

 

«Охорона праці очима дітей»

 

 

 

 

 

 

7

1

2

«Весела перерва»

 

 

 

5

 

3

 

 

 

«Ми все можемо»

7

2

 

5

 

 

 

 

 

 

«Донбас  Заповідний»

«Друге життя речей»

11

1

 

3

 

 

 

 

 

 

«Лісова пісня»

3

 

2

 

 

 

 

 

 

«Конкурс художніх виробів на екологічну тематику»

4

1.

1

 

 

 

 

 

 

«Срібне джерельце»

2

 

2

 

 

 

 

 

 

«Знай і люби свій край»

 

 

 

 

 

 

18

10

8

 

Інтернет-конкурс літературно-мистецької та педагогічної медіатворчості

 

 

 

 

 

 

3

Творчий колектив учнів -

2

 

«Дозвольте презентувати свою школу»

8

3

5

 

 

 

 

 

 

«Тих днів не смеркне слава»

 

 

 

1

1

 

 

 

 

«Таємниці народних ремесел»

15

1

7

21

6

7

 

 

 

«Видатні люди нашого міста»

1

1

 

 

 

 

 

 

 

«Звичайне диво»

6

1

Колектив «Бонус»

8

Колектив «Бонус» 

2

Колектив «BRIGHT»

колектив LMNTRIX

4

7

2

 

Колектив «Бонус»  

Колектив «Весняний» 

2

«Олімпійське лелеченя»

 

 

 

 

 

Команда школи

 

 

Команда школи

XVIII  міський конкурс серед команд веселих і кмітливих юних інспекторів руху КВН-ЮІР

1

 

команда «NON-STOP»

 

 

 

 

 

 

«Таємниці народних ремесел»

8

1

7

 

 

 

 

 

 

«Видатні люди нашого міста»

1

1

 

 

 

 

 

 

 

«Я пишаюсь своїм містом»

1

 

1

 

 

 

 

 

 

Акція «Збережемо первоцвіт»

3

1

 

7

 

4

5

 

3

«Стоп- СНІД»

 

 

 

1

 

1

 

 

 

«За нашу свободу»

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Легкоатлетична естафета присвячена 71-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дню пам'яті та примирення

 

 

 

 

 

 

 

Команда школи

 

З метою виявлення обдарованих дітей, розвитку їх творчих здібностей та забезпечення позакласної зайнятості учнів у школі організовано роботу гуртків:

 

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

2016-2017 н.р.

ЮІР

+

+

+

Лідер

-

+

+

Спортивна секція

+

-

-

Вокальний «Дзвінкі голосочки»

 

-

 

-

 

+

ДЮП

 (без оплати)

+

+

+

Керівники гуртків вчасно складають плани роботи гуртків згідно вимог відповідних програм, рекомендованих Міністерством освіти України, до занять в гуртках залучають дітей пільгових категорій та з девіантною поведінкою.

\стор.5\