menu

Управління закладом освіти в умовах профільного навчання

 

Народна мудрість говорить: «Домівка – це там де твоє серце». Для мене домівка – це школа. Не школа абстрактна, взагалі, а конкретна школа – Селидівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2. Це школа, де навчалися і отримали першу професію мої батьки (тато – тесляр, мама – бухгалтер-обліковець). Саме в цій школі разом з атестатом і я отримала посвідчення водія. Моє професійне зростання відбувалося саме в другій середній – від секретаря комітету комсомолу, вчителя до директора закладу.

Майже від свого заснування наша школа була школою з виробничим навчанням. Історично склалося, що заклад готує кваліфікованих робітників різних напрямів, а з 1971 року – водіїв транспортних засобів категорії «С» (вантажівки), у 90-х роках категорії «В» (легкові). І це заслуга моїх вчителів, директорів – Гришка Миколи Пилиповича та Черняка Анатолія Олексійовича. Отже, ідея впровадження технологічного профілю навчання за підготовкою кваліфікованих працівників не нова, але має свої особливості, які потребують корекції внових умовах.

Стрімкий розвиток сучасних технологій, ринкова економіка, конкуренція висувають високі вимоги до професійної компетентності спеціалістів, формування яких має починатися ще на етапі здобуття середньої освіти. Суспільство чекає від школи конкурентного випускника, який здатний самобрати майбутню професію і повністю реалізувати свої можливості. Достатньо відкрити будь-яку газету з оголошеннями про працевлаштування, щоб в очах замерехтіло від пропозицій робочих технічних вакансій. Працедавці зацікавлені в залученні якісних спеціалістів, готові добре оплачувати їх працю. Але, більшість з них, окрім основних вимог до працівника, висуває додаткові – наявність водійських посвідчень, вміння впевнено керувати автомобілем та працювати на комп’ютері тощо. Шукають, як зараз кажуть, «зірку», «універсала».

На початку нового століття ми опинилися на межі «демографічної ями», яка ускладнювалася бажанням батьків будь-якими засобами (без ЗНО, через ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації) влаштувати дітей до вишів. Тож, кількість бажаючих продовжити навчання в 10-11 класах знижувалася щороку і, як результат, постала гостра проблема набору учнів до старшої школи.

Додало проблем введення в дію у 2009 році Постанови Кабінету Міністрів України, згідно з якою до автошкіл зараховуються лише особи, яким на момент закінчення закладу виповнялося б 17 років, а отримання посвідчення водія можливе лише по досягненню 18 років. Отже, наміри учнів та їх батьків у виборі технологічного профілю з підготовки за професією «Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)» було обмежено. Фактично кількість учнів, які вчилися професії два роки, набули достатніх навичок водіння і на момент закінчення школи можуть отримати посвідчення водія та свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації, значно зменшилась. Бажання учнів та їх батьків, щодо здобуття професії, розбивалися о скелі чинних нормативів.

А за порогом школи життя стає все вимогливішим. В наш час швидкостей та інформацій, його неможливо уявити без автомобілів, все більше уваги приділяється вмінню працювати в різноманітних комп’ютерних програмах, здійснювати пошук інформації в мережі Internet,обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних пристроїв, систем і мереж обробки інформації та прийняття рішень; комп’ютерної обробки текстової, графічної та образної інформації. Такими професійними навичками володіють операторикомп’ютерного набору. Воникорисні в компаніях, крупних торгових мережах, статистичних управліннях, в НДІ, муніципальних та державних органах влади там, де є великі об’єми інформації, документообігу, бази даних.

Прагнучи підготувати конкурентоспроможного, компетентного випускника, колектив школи вживав певних заходів, з’ясовував освітні потреби дітей, шляхом діагностики, анкетування учнів, їх батьків, вчителів, постійно здійснював аналіз стану соціально-культурного середовища та потреб ринку праці. На час впровадження нової професії в закладі відбувалося вивчення інформатики з 3-го класу за рахунок варіативної складової навчального плану «Сходинки до інформатики», в продовж 2000-2010 років – працювала філія Інтер-школи. Основа була, тепер постало питання її доцільного використання.

Продовжуючи справу моїх попередників, спрямовуючи діяльність на підвищення рейтингу школи, враховуючи особливості ринку праці регіону, я перейнялася ідеєю впровадження нової професії. Так, з 2013 школа почала готувати операторів комп’ютерного набору.

Профільне навчання та професійна підготовка з цього напрямку в школі стали тими «козирними картами», на які зроблено ставки. Враховуючи потреби регіону у кваліфікованих робітниках, заклад отримав Ліцензію на здійснення освітніх послуг, пов’язаних з професійно-технічною освітою за підготовкою кваліфікованих робітників за професіями «Водій транспортних засобів (категорія «В»)» та «Оператор комп’ютерного набору».

І розпочалася кропітка робота по впровадженню профільного навчання.

Сучасний навчальний заклад - це механізм, який складається із підрозділів з багатогранною мережею взаємозв'язків. Його успішна робота залежить від того, наскільки синхронно і гармонійно працює кожна його складова, яким чином оптимізовані ці зв'язки. І головне – як здійснюється управління цим механізмом.Саме майстерне управління в двох основних напрямках – забезпечення виконання нормативно-правової бази та цілеспрямованої організації діяльності – дало можливість, обходячи гострі кути та підводні рифи реалій життя, запровадити в школі справжнє профільне навчання.

Важливим в управлінні профільним навчанням є створення власної моделі. Ця модель складається з планування, організації, регулювання та контролю і передбачає підготовку та мотивацію вчителів, учнів, батьків до нововведень. Неабияку роль відіграють доцільність та обґрунтованість управлінських рішень, чіткий розподіл обов’язків між адміністрацією і педагогами, своєчасне і якісне їх виконання, системний та об’єктивний контроль.

Сьогодні, як керівник школи, я відчуваю себе диригентом великого оркестру, заради успішного виступу якого мені необхідно здійснити якісне управління, своєчасно організувати, налагодити співпрацю, погодити, скласти, видати, проконтролювати, відзвітувати…А в самому «оркестрі» чітко розподілені всі ролі та функції і кожний знає, де вступити і яку партію грає його скрипка:навчально-методичне та нормативне забезпечення навчально-виховного процесу профільного і допрофільного навчання здійснює заступник директора, виховна і профорієнтаційна робота прерогатива заступника з виховної роботи, психологічний супровід – фронт для практичного психолога й соціального педагога. Процес управління здійснюю я – директор, який реалізує нові принципи управління, створює умови для подальшого розвитку і будує власну модель.

Управлінська діяльність, тісний взаємозв’язок всіх учасників навчально-виховного процесу і певний психолого-педагогічний інструментарій дають можливість спільними зусиллями формувати «тканину» профільного навчання та здійснювати підготовку кваліфікованих робітників. За багато років в школі склалась єдина команда учителів-однодумців, яким притаманний високий професіоналізм. Вчителі до цього процесу залучені через участь у методичній раді, школі передового педагогічного досвіду, методичних об’єднаннях та творчих групах.

Проведення теоретичних і практичних занять з підготовки кваліфікованих працівників, здійснюється трьома вчителями та двома майстрами виробничого навчання, які мають відповідну освіту і кваліфікацію, достатній педагогічний стаж, займаються самоосвітою. Викладачі та майстри виробничого навчання проходять підвищення кваліфікації в Університеті менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Крім того, всі викладачі з підготовки за професією «Водій автотранспортних засобів» отримали атестати спеціаліста за напрямом підготовки водіїв в Управлінні ДАІ ГУМВС України в Донецькій області, а Кулик М., майстер виробничого навчання – інструктор з індивідуального водіння –  пройшов навчання в Артемівській автомобільній школі ТСОУ. Останнім часом дуже серйозно постає питання кадрів. Більшість вчителів, які працюють в профільних класах, – пенсійного та передпенсійного віку, а знайти молодого спеціаліста, який відповідав би всім вимогам сучасності, справа не з легких. Тому, в глибині душі жевріє надія, що хтось з наших випускників після закінчення ВНЗа, повернеться до рідної школи продовжити «справу Кулика».

Особливої уваги заслуговує матеріальна база, завдяки якій школа забезпечує реалізацію потреб учнів в отриманні професії. Необхідно зауважити, що умови для впровадження професійного навчання були створені багато років назад: автомобілі ВАЗ 2107 та два «Москвича»,спеціалізовані обладнані автокласи та маневровий майданчик для навчальної їзди. Дякуючиефективній та значущій підтримці, опікуванню вчителів, батьків, спонсорів, випускників минулих років, навчально-матеріальна база була збережена в скрутні 90-ті роки. У 2000-х роках вона значно поповнилася: три нових автомобілі ЗАЗ-DEOWOOLanos, 12 нових комп’ютерів, підключених до мережі Internet, комп'ютерний та мультимедійний класи, які обладнані згідно вимог навчальних планів і програм.

Необхідно зауважити, що наявність дозвільних документів дає можливість нашому закладу поєднати в собі принаймні три статуси: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, професійно-технічний навчальний заклад та підприємство що здійснює підготовку кваліфікованих робітників, за професією «Водій транспортних засобів (категорія «В»)» - «Автошкола».

Гарольд Ласки, англійський політик, якось зауважив, якщо правила гри не дозволяють виграти, доречно змінити правила. Тож і ми для запровадження професійного навчання в школі вносимо зміни до локальних документів – Статуту, штатного розкладу, робочих навчальних планів тощо.

Власне зміни у робочому плані закладу, пов’язані з поєднанням навчального плану загальноосвітньої школи щодо програм Технології та плану професійно-технічної освіти щодо підготовки кваліфікованих робітників, дають можливість здійснювати професійну  підготовку. В своїй діяльності щодо реалізації технологічного профілю навчання школа керується чинними нормативними документами в галузях профільної та професійно-технічної освіти. 

Робочий навчальний планшколи ІІІ ступеня гнучко інтегрований з планом підготовки кваліфікованих робітників. Години варіативної складової використано для введення годин креслення та курсу «Побудова кар’єри».

Радіємо підсумкам навчання учнів технологічного профілю, які успішно складають державну підсумкову атестацію з технології та кваліфікації, бо весь склад школярів цього профілю має високі показники досягнень. За результатами кваліфікаційної атестації випускник разом з атестатом про повну загальну середню освіту отримує відповідні документи: свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації за зразком МОН (рівень професійно-технічної освіти) за однією з двох професій; свідоцтво про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв транспортних засобів (за зразком департаменту ДАІ МВС України). Останній документ є підставою для складання іспиту в МРЕВ ДАІ для отримання посвідчення водія транспортних засобів категорії «В» (за умови досягнення випускником 18 років). Ці документи дають можливість випускнику вступити до ВНЗ на навчання за прискореною програмою та/або працевлаштуватися за професією.

Приємно бачити наших випускників студентами закладах різних рівнів акредитації: Донецької академії автомобільного транспорту, Донбаського державного педагогічного університету, Дніпропетровського національного університету транспорту ім. Лазаряна, Горлівського автодорожнього інституту. А для цього школа вживає заходів щодо співпраці з цими закладами: цікавимося про день відкритих дверей, відсилаємо випускників на сайти цих вишів, укладаємо плани про партнерство та угоди.

Згідно Концепції профільного навчання, та як свідчить досвід, найбільш вдалою є модель організації профільного навчання, за якою загальноосвітній навчальний заклад має партнерські стосунки з вищим навчальним закладом. На сьогодні маємо угоду про співробітництво та стратегічне партнерство і план співпраці з Донецькою академією автомобільного транспорту, в якій навчаються 5 наших випускників, а 4 – успішно закінчили. В межах партнерських стосунків у 2012 році два, а у 2013 - один учень вступили на навчання на третій курс коледжу цієї академії, після закінчення якого отримають диплом молодшого спеціаліста і матимуть змогу вступити до академії на прискорений курс навчання для отримання освітнього рівня «бакалавр», і далі – «спеціаліст», «магістр».

В тому випадку, якщо вони не будуть зараховані на навчання до вищих навчальних закладів з різних причин, вони можуть працювати автослюсарем або водієм, секретарем керівника або оператором комп’ютерного набору в будь-якій сфері, де використовуються автомобілі та комп’ютери. Навіть, якщо вони оберуть іншу професію, все одно матимуть більше шансів працевлаштуватися, бо вони мають кваліфікацію робітника, який може самостійно адаптуватись до сучасних умов, і є конкурентоспроможними на сучасному ринку праці.

Отже, педагогічний колектив школи надає випускникам можливість свідомого вибору професії, випробування власних сил, набуття необхідних умінь та навичок. Задля цього заклад здійснює не лише підготовку кваліфікованих робітників, але і допрофесійну підготовку учнів, спрямовує свою діяльність на розвиток здібностей молоді та поглиблення знань з окремих навчальних предметів професійного спрямування. Дослідження доводять, що період сформованості у школярів особистісного вибору професії, вміння співвідносити суспільні цілі вибору сфери діяльності зі своїми реальними можливостями припадає на 9 клас. Вибір профілю навчання в старших класах загальноосвітньої школи – чи не найголовніше питання для юної особистості, батьків та вчителів, яке обговорюється в сім’ях, самими учнями і, чим ближче до закінчення школи, тим стає більш значущим, а іноді й драматичним. Чи правильним був вибір профілю навчання в школі чи класі? Чи не даремно будуть витрачені роки навчання за обраним профілем? Саме такі запитання постають перед учнями 8-х та 9-х класів. Саме в цих класах створюються умови для самовизначення випускника основної ланки з метою підготовки до свідомого вибору сфери діяльності.

Підготовка учня до вибору профілю навчання – це, фактично, перший серйозний етап вибору професії, на якому активізуються профорієнтаційні заходи школи та її служб, передусім психологічної: проводиться анкетування, діагностування на визначення напрямку професії. У рамках освітнього округу школа співпрацює з психологічною службою міського Центру зайнятості. Зустрічі з його спеціалістами надають учням можливість отримати інформацію щодо професій, актуальних на ринку праці, що може застерегти від невірного вибору професії. У 2013-2014 навчальному році для учнів 8-9 класів запроваджено курс за вибором «Світ професій: «Автослюсар» та «Водій», головним завданням якого є саме знайомство учнів зі світом ринку праці, його потребами, перспективами.

Одним із напрямків допрофільного навчання є робота гуртка ЮІР, де учні проходять «пробу сил». Це – одна із форм організації профорієнтаційної роботи. Діяльність шкільного гуртка є досить ефективною. Впродовж багатьох років незмінним керівником гуртка юних інспекторів руху є вчитель автосправи, майстер виробничого навчання Кулик М. Під його керівництвом, на заняттях гуртка вихованці знайомляться з професіями танабувають навичок автослюсаря, регулювальника, водія, інспектора ДАІ, що в майбутньому в багатьох випадках, визначає вибір ними професії. Гуртківці пропагують ПДР серед учнів молодшої школи і вихованців дошкільного навчального закладу «Чайка». Але найголовніше – практична діяльність, доказом якої є участь в Міжнародних змаганнях «Автогра за правилами «Безпека» за підтримки фірми «РЕНО» та Департаменту ДАІ МВС України, де команда школи посіла ІІ місце у 2010 році. Конкурс-рейд «Увага! Діти на дорозі!», Єдиний день безпеки дорожнього руху дітей, дні та тижні безпеки дорожнього руху, участь у Всеукраїнських та обласних змаганнях загонів ЮІР, міжнародних змаганнях – ось далеко не повний перелік тих заходів, де задіяні члени гуртка.

Проведені власні дослідження показали, що впровадження профільного навчання з підготовки за професіями «Водій автотранспортних засобів» та «Оператор комп’ютерного набору» необхідне нашій школі. Принаймні так вважають 87% опитаних учнів 8-11класів, їх батьків та вчителів. Крім того, під час опитування було запропоновано розглянути можливість профільної підготовки за 38 професіями, серед них найбільш популярні: повар, кулінар – 15 респондентів, медична сестра – 12, економіст, бухгалтер – 9, швачка – 9, навіть - охоронець. Крім того, є пропозиція створити власну шкільну міні-типографію.

Конфуцій говорив: «Три шляхи ведуть до знання: шлях наслідування – це шлях найлегший, шлях досвіду – це шлях найгірший, шлях розміркувань, роздумів – це шлях найшляхетніший». Організація профільного навчання – довготривалий процес, який вимагає багато зусиль, часу, ресурсів. Проте, «хто хоче робити – шукає можливості». Не зважаючи на обмеженість фінансування, нестачу кадрів, недосконалість законодавства, соціально-економічні негаразди, я разом із колективом школи знайшла такі можливості. Визначивши правильний напрямок роботи маємо певний результат. З 2010 року підготовлено 177 кваліфікованих робітників, з яких біля 20 % працюють за здобутою в школі професією. Сподіваюсь, що здобуті професії допоможуть нашим випускникам не загубитися в безмежному світі професій та знайти своємісце в житті