menu

 

Школа платних послуг не надає.

Згідно зі Статтєю 36 Закону України "Про освіту": АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Селидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Селидівської міської ради Донецької області

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Селидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Селидівської міської ради Донецької області на 2019-2020 навчальний рік

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Селидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2

Селидівської міської ради Донецької області

на 2019-2020 навчальний рік

Управлінські органи в школі

З метою оптимізації управління життєдіяльністю школи створюють органи управління, діяльність яких дає змогу враховувати потреби учасників навчально-виховного процесу.
Наявність розгалуженої структури управлінських органів у школі вимагає організації їх взаємодії, координації роботи всіх підрозділів.

До структури управлінських органів у школі належать:

— органи колегіального управління школою (конференція, рада школи, педагогічна рада, нарада при директорі, його заступниках);

— адміністрація школи (директор, його заступники з навчальної, наукової, виховної, господарської роботи);

— органи громадського самоврядування (учнів (учком), учителів (профком, методична рада), батьків (батьківський комітет).

Органи колегіального управління школою

Органами колегіального управління школою є конференція, рада школи, педагогічна рада, нарада при директорі, його заступниках. Їх діяльність координується залежно від потреб колективу і завдань школи.

Конференція є вищим колегіальним органом громадського самоврядування школи (в малочисельних школах — загальні збори шкільного колективу). Делегатів конференції з правом голосу обирають збори учнів II та III ступенів, збори вчителів та інших працівників, збори батьків і представників громадськості в однаковій кількості від кожної категорії. Конференція затверджує статут, вносить корективи, розробляє напрями розвитку школи, підвищення ефективності навчально-виховного процесу, здійснює пошуки додаткового фінансування, зміцнення матеріально-технічної бази. За необхідності створює тимчасові, постійні комісії з різних напрямів діяльності школи, визначає їх повноваження. Скликається радою школи один раз на рік.

Кожна школа на основі типового Статуту з урахуванням соціальних, економічних, національних та регіональних особливостей розробляє свій статут.

Статут школи — сукупність норм і правил життя колективу з урахуванням його особливостей і перспектив розвитку.

Він не повинен суперечити основним державним документам про школу, обмежувати права учасників навчально-виховного процесу (вчителів та учнів). Затверджується її засновником та реєструється відповідним органом державного управління освітою.

Раду школи обирають на конференції або на загальних зборах школи.

Рада школи — орган колегіального управління шкільними справами, вирішення найважливіших питань щодо удосконалення навчально-виховного процесу.

УПРАВЛІННЯ

ПРОЗОРІСТЬ

СТАТУТ СЕЛИДІВСЬКОЇ ЗОШ №2

ЛІЦЕНЗІЯ

ПЕДРАДА

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

(2018-2019 н.рік)

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ (2018-2019 н.рік)

НАКАЗ ПРО ПІДСУМКИ АТЕСТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ (26.12.2016)

ВИСНОВОК ЗА ПІДСУМКАМИ АТЕСТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ (26.12.2016)  

НАКАЗИ

Положення про класи (групи) профільного навчання

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕДМЕТНІ КАФЕДРИ ВЧИТЕЛІВ

Територія обслуговування Селидівської ЗОШ №2

Правила внутрішнього трудового розпорядку Селидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Селидівської міської ради Донецької області

 

ПРОЗОРІСТЬ

 

ВІДКРИТА ПУБЛІЧНА ПРОЗОРІСТЬ

 

Обладнання : «Оператор комп’ютерного набору»

 

Обладнання : «Водій автотранспортних засобів» (категорія «В»)

 

Матеріально-технічне забезпечення

Інформація про облік витрачених благодійних внесків

КОШТОРИС

ПІДРУЧНИКИ

 

 

 

 

 

 

Мережа класів та наявність вільних місць у класах в Селидівській ЗОШ №2 на 2020-2021 навчальний рік
Мережа класів Селидівської ЗОШ №2 станом на 01.01.2020 рік
Мережа класів Селидівської ЗОШ №2 станом на 01.07.2019 рік

НАКАЗИ :

від 19.03.2020 № 52 м.Селидове  Про роботу закладу освіти у період карантину

Про організований початок та структуру 2019-2020 н.р.

ПРО ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО 1 КЛАСІВ

Про продовження терміну проведення осінніх канікул

Про внесення змін до структури 2019-2020 н.р.

НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД :
 1) Завідувач бібліотекою