menu

Освітні програми, що реалізуються в школі

Школа працює за навчальними програмами для українських шкіл з вивченням мов національних меншин, затвердженими Міністерством освіти України і розміщеними на офіційному сайті за посиланням:

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html

Навчальні плани для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, розроблені на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»:

  1. Типовий навчальний план початкової школи для розумово-відсталих дітей з навчанням українською мовою (додаток 14 до наказу Міністерства освіти і науки від 28.01.2014 №80).
  2. Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затверджений наказом МОН молоді та спорту України від 03.04.2012 №409 (у редакції наказу МОН України від 12.12.2014 №1465).

Умови доступності Селидівської ЗОШ № 2 для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Для дітей з особливими освітніми потребами, з фізичними вадами та інвалідністю у Селидівській ЗОШ № 2 створені сприятливі умови для навчання, забезпечено безперешкодний доступ до всіх приміщень навчального закладу. Будівля школи обладнана пандусом у відповідності до вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ШКОЛИ

Зарахування учнів до всіх класів школи здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

Зарахування учнів до школи здійснюється за наказом директора.

Для зарахування учня до навчального закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу ІІІ ступеня - документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

У класи (групи) профільного навчання «Водій автотранспортних засобів (категорія «В») - «Автосправа» та «Оператор компютерного набору» зараховуються учні у відповідності до Положення про надання освітних послуг у сфері профтехосвіти, з урахуванням рівня навчальних досягнень учнів. У класи (групи) профільного навчання «Автосправа» зараховуються учні, яким на момент закінчення закладу виповниться 17 років.

Іноземці та особи без громадянства зараховуються до навчального закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

 

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Управління навчальним закладом здійснюється відділом освіти Селидівської міської ради.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор.

МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

У навчальному закладі визначена українська мова навчання.

КОНТИНГЕНТ УЧНІВ

Проектна потужність – 785 осіб, станом на 01.07.2019 в школі навчається 697 учень.

Назва ЗЗСО

1

2

3

4

1-4

5

6

7

8

9

5-9

10

11

10-11

Всього

кл

уч

кл

уч

кл

уч

кл

уч

кл

уч

кл

уч

кл

уч

кл

уч

кл

уч

кл

уч

кл

уч

кл

уч

кл

уч

кл

уч

кл

уч

 

ЗОШ №2

3

70

3

82

3

92

3

80

12

324

3

71

2

64

2

62

3

72

2

40

12

307

2

42

1

22

3

64

27

697

 

Учні 10-11 класів навчаються у сфері професійно-технічної освіти за професіями:

№ з/п

Код за

Класифікатором

професій

ДК 003:2010

Назва професії

 

Вид професійної підготовки

 

Ліцензований

обсяг освітньої послуги (осіб)

Фактична кількість осіб, які навчаються

10 кл.

11 кл.

1.

8322

Водій транспортних засобів (категорія «В»)

ПТН

30

17

13

2.

4112

Оператор комп’ютерного набору

ПТН

15

7

7

 

Штатний розпис Селидівської ЗОШ №2 на 01.01.2020