menu

Аналіз виховної роботи за І семестр 2019-2020 н.р.

Аналіз

виховної роботи за І семестр 2019-2020 н.р.
 

Основною метою виховної роботи є виховання особистості учня, набуття ним соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, формування в нього наукового світогляду, розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, екологічної культури, прищеплення комплексу загальнолюдських, патріотично-національних і професійних норм, правил, цінностей та ідеалів поведінки.

Очікуваний результат – формування цілісної особистості, яка має активну творчу і соціальну позицію, високі моральні якості, які постійно вдосконалює, уміє керувати своїм здоров`ям, прагне до знань і має певний достатній життєвий досвід, тобто готова до суспільного життя.

В основі завдань і принципів виховної діяльності лежать такі види виховання:

Громадянське виховання, національно-патріотичне виховання, морально-етичне, правове виховання, художньо-естетичне, військово-спортивне і фізичне виховання, трудове виховання, професійна орієнтація молоді, екологічне.

Виховна робота у Селидівській ЗОШ №2 здійснюється на основі Програми "Основні орієнтири виховання учнів 1 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів" за такими напрямками:

1. Ціннісне ставлення до себе.

2. Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей.

3. Ціннісне ставлення до праці.

4. Ціннісне ставлення до природи.

5. Ціннісне ставлення до мистецтва.

6. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

У вересні колектив школи приймав активну участь в оперативно-профілактичних заходах «Увага! Діти на дорозі!». 2 вересня був проведений Єдиний день безпеки дорожнього руху дітей, під час якого класні керівники 1-11 класів провели профілактичні бесіди; ними відпрацьовані маршрути руху дітей від школи до дому з метою попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму. На виховних годинах складені схеми безпечних маршрутів руху дітей до школи та додому і вклеєні в щоденники. 4 вересня був проведений Єдиний урок з правил дорожнього руху. Впродовж першої декади вересня було проведено 27 виховних годин та бесід, спрямовані на забезпечення виконання учнями вимог Закону України «Про дорожній рух» з метою збереження життя та здоров’я дітей»

Станом на 2 вересня до навчання приступили всі учні школи.

В школі ведеться журнал щоденного обліку відвідування учнями школи з метою здійснення суворого контролю за відвідуванням учнями занять. Класні керівники оперативно з'ясовують причини відсутності учнів на заняттях і контролюють надання батьками і учнями виправдовуючих матеріалів щодо пропусків занять.

В результаті здійснення дієвих заходів з 57 випускників 9-х класів продовжують навчання 55 учнів ( 2 учня- не підлягають навчанню за станом здоровя ), 42 з них - у загальноосвітній школі. 26 випускників 11-го класу продовжують навчання у ВНЗ І-ІV рівнів акредитації. Впродовж І семестру учнів, які злісно ухилялися від навчання, не було. Відрахування учнів без подальшого визначення місця їх навчання не проводилося.

У школі налагоджено безкоштовне гаряче харчування за рахунок місцевого бюджету. На кінець року забезпечені 2 дитини-сироти,10 дітей, які залишилися без батьківського піклування, 8 дітей з малозабезпечених сімей і 8 дітей, батьки яких є учасниками бойових дій. Всього по школі харчується 622 дитини ( 574 учня 1-4 класів).

Робота педколективу школи щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді проводилася систематично згідно відповідного Плану заходів. До проведення ранньої профілактики дитячої бездоглядності, покращення соціально-реабілітаційної, правової та консультаційної роботи з підлітками та сім’ями залучалися практичний психолог, соціальний педагог, співробітники ЦСССДМ, ССД, ВКМСД.

В планах роботи школи, Ради учнівського самоврядування, в усіх планах виховної роботи класних керівників була запланована робота з питань профілактики жорстокого поводження з дітьми, насильства, торгівлі людьми, правопорушень, алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, СНІДу. Складений та затверджений план спільної роботи з ВКМСД, ССД, ЦСССДМ та ЦМЛ, згідно яких проводилась індивідуальна та масова профілактична робота. Особлива увага приділялась контролю за відвідуванням занять учнями з «групи ризику».

 

В області формування виховної системи школи працює:

1.Методичне об`єднання класних керівників ( 27 вчителів) - щодня ведеться виховання учнів, проводяться робочі виховні години та відкриті виховні години, тижні безпеки життєдіяльності учнів, місячники безпеки - «Увага! Діти на дорозі», благоустрою шкільної території, художньо-естетичне виховання, патріотичного виховання, декади правової освіти, Акції « Від серця до серця», «Милосердя», родинні свята.

Впродовж І семестру були проведені відкриті виховні години за різними напрямками виховної роботи: «Дари осені» (2-А клас,Чупріянова О.М.); «Турнір кмітливих» (5-В клас,Чечета А.Р.); «Життя людини- найвища цінність на землі» (9-Б клас, Холодна О.І.); Круглий стіл «Конфлікти у нашому житті» (10 клас,Корчагіна О.В.); «Безпека дорожнього руху» (10-А клас, Кулик М.М.); «Дружба між хлопчиками та дівчатами» (5-В клас, Гречка Ю.І.); «Математичний турнир» (9-10 класи, Кулак Р.В.).

2. Існує учнівське самоврядування, до якого входять учні 5 - 11 класів. (Голова шкільного самоврядування – Стрельник Римма). Шкільне самоврядування працює за такими секторами:

- дисципліни і порядку;

-учбовий ;

-інформаційний;

-культмасовий;

-примирення та соціального захисту;

-за здоровий спосіб життя;

-трудовий

3. Створена система позакласної роботи – це відвідування учнями школи гуртки різних напрямків, а саме: «Спортсмени майбутнього» , керівник Лисенко В.В., « Юні інспектори руху», керівник Кулик М.М., «Задачі оптимізації» ,керівник Верзилов О.М. Протягом І семестру були проведені позакласні виховні заходи: Свято першого дзвоника, День вчителя, фестиваль української патріотичної пісні і танця, День козацтва та День збройних сил, Андріївські вечорниці та ярмарок, свято Св.Миколая, відвідування Новожеланівської школи-інтернат до Дня Св.Миколая, новорічні свята.

В листопаді–грудні 2019 року в школі проведено акцію «Молодь проти наркоманії та СНІДУ» в ході місячника боротьби із СНІДом. Класні керівники 1-11 класів провели виховні заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Вони поповнили базові знання дітей про ВІЛ/СНІД, показали зв'язок між способом життя і ризиком інфікуватися, формували толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованої людини, виховували відношення до власного здоров’я як до найвищої цінності. До Дня Святого Миколая (19 грудня) у фоє школи проведено

Ярмарок солодощів. А 20.12.2017 р. група учнів 3-11 класів відвідали Новожеланівську школу-інтернат разом зі Святим Миколаєм та подаруночками для дітей-сиріт 1-9 класів.

4. Обрано і працюють батьківські комітети. Батьківський всеобуч проводиться класними керівниками на батьківських зборах.

Учні школи приймали активну участь в міських конкурсах, змаганнях, в багатьох з яких стали переможцями (одержано більш 25 грамот)

Вся робота колективу висвітлюється на сайтах школи, відділу освіти, міської ради, але не так активно, як цього вимагає час.

З метою забезпечення відповідності діяльності школи державним стандартам та надання допомоги вчителям у підвищенні рівня виховної роботи, у школі постійно здійснюється управління та внутрішкільний контроль за виховною роботою за системою.

Аналізуючи стан виховної роботи школи варто сказати, що пріоритетними на сучасному етапі є:

- використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та в навчально-виховному процесі школи;

- збереження морального, фізичного та психічного здоров’я підростаючого покоління;

- виховання патріотизму, громадянських якостей особистості;

- розвиток у дітей творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей.

Для проведення підсумків різних видів контролю за станом виховної роботи використовуються такі форми: накази, індивідуальні бесіди, винесення відповідних питань на засідання педагогічної ради, методичні об’єднання класних керівників. Виконуючи основні завдання виховання учнів у школі спільно з педагогічним колективом використовуємо різноманітні форми й методи роботи: колективні творчі справи, години спілкування, бесіди, свята, зустрічі, екскурсії, конкурси, огляди, акції, виставки.

 

Отже, виховна система нашої школи — це комплекс виховних цілей, спільність людей, спосіб життя учнівського колективу, всі аспекти якого підлягають одній меті, забезпечуючи у процесі свого функціонування досягнення заданого результату .

Стратегія нашої роботи - це дитина, яка повинна бути насамперед здоровою, володіти сучасними технічними засобами комунікації, зорієнтованою на професійне самовизначення, уміння робити вибір, знати та поважати закон, знати права свої та чужі.

 

 

 

Заступник директора з ВР Наталія Зубкова